Để bắt đầu quá trình đầu tư vào thị trường ngoại hối, một thị trường tiềm năng về lợi nhuận nhưng cũng chứa nhiều rủi ro, bạn cần nghiên cứu kỹ về ngoại hối để nắm vững các kiến thức và vận dụng một cách...