Cách thành lập công ty thương mại tại Việt Nam - Blue Bull Capital

  • TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

    Chúng tôi đã và đang đi theo cách tiếp cận lấy khách hàng làm trọng tâm, nhu cầu của khách hàng chính là trung tâm các hoạt động của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là giữ vững vị trí trong nhóm các nhà môi giới trực tuyến tốt nhất đồng thời tiếp tục xây dựng hình ảnh là một nhà môi giới đáng tin cậy nhất.

Cách thành lập công ty thương mại tại Việt Nam

Tháng Mười Hai 4 , 2018

Nếu một doanh nghiệp muốn tham gia vào các hoạt động xuất nhập khẩu cũng như phân phối trong nước tại Việt Nam, phương pháp phổ biến nhất được chọn là thành lập một công ty thương mại.

cong-ty-thuong-mai

Công ty thương mại

Nói chung, một công ty thương mại không quá tốn kém để thành lập và có thể đóng vai trò là một sự hỗ trợ tuyệt vời cho các nhà đầu tư nước ngoài bằng cách kết hợp cả hoạt động tìm nguồn cung ứng và kiểm soát chất lượng với các cơ sở mua bán và xuất khẩu, từ đó cung cấp khả năng kiểm soát tốt hơn và thời gian phản ứng nhanh hơn so với tìm nguồn cung ứng thuần túy ở nước ngoài.

Các công ty thương mại cũng là lựa chọn lý tưởng cho các công ty nước ngoài cần nguồn lực tại Việt Nam để bán lại tại Việt Nam. Nếu không có một công ty thương mại Việt Nam, biện pháp thay thế sẽ là mua từ nước ngoài, có các đơn hàng hóa vận chuyển khỏi Việt Nam trước đó, sau đó bán trở lại vào Việt Nam thông qua các nhà phân phối địa phương.

Giao dịch và phân phối vẫn là lĩnh vực nhạy cảm đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, quá trình cấp phép có thể thay đổi 4-6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký cho cơ quan cấp phép, đến khi Giấy chứng nhận đầu tư được cấp.

Để thành lập một công ty thương mại không có cửa hàng bán lẻ hoặc có cửa hàng bán lẻ lần đầu, chủ đầu tư phải lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư và nộp cho cơ quan cấp giấy phép cấp tỉnh. Hồ sơ sau đó sẽ được cơ quan cấp phép cấp tỉnh trình cho Bộ Công Thương phê duyệt. Khi được Bộ Công Thương chấp thuận, cơ quan cấp phép cấp tỉnh sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư. Trong trường hợp công ty thương mại nước ngoài được cấp phép muốn có một cửa hàng bán lẻ thứ hai trở lên, họ sẽ được yêu cầu hoàn thành thủ tục thành lập một cơ sở bán lẻ.

Theo công bố của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), khoảng 95% hàng hóa được phân phối bởi các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Đối với một số loại dự án đầu tư nhất định, chẳng hạn như những dự án được coi là có tác động đáng kể đến chính sách, môi trường quốc gia của Việt Nam, v.v., chính phủ phải phê duyệt các chính sách đầu tư chính thức cho dự án.

cong-ty-thuong-mai-2
Các giấy tờ đăng ký khác có liên quan:

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư phải bao gồm các tài liệu sau:

Đơn đăng ký.

Bản sao Chứng minh nhân dân / Hộ chiếu của cá nhân; Bản sao Giấy phép kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác
Bản phân tích đầu tư với các nội dung sau: thông tin của nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và kế hoạch góp vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu lao động, ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án
Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính của nhà đầu tư trong hai năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính từ một tổ chức tài chính; bảo đảm năng lực tài chính của nhà đầu tư; thư giới thiệu của ngân hàng phân tích năng lực tài chính của nhà đầu tư
Giấy đề nghị sử dụng đất hoặc bản sao hợp đồng thuê đất/hợp đồng thuê văn phòng.
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) cho các dự án đầu tư theo hợp đồng BCC
Các nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia vào các hoạt động xuất nhập khẩu phải có một IC, hoặc làm theo các thủ tục để điều chỉnh IC hiện tại của họ. Cần lưu ý rằng IC cũng là giấy phép kinh doanh của công ty. Bản đăng ký này bao gồm các tài liệu sau:

Hồ sơ xác minh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Các văn bản giải thích cho việc đáp ứng được các điều kiện được nêu trong Mẫu MD-6 đối với hoạt động kinh doanh hàng hóa và các hoạt động trực tiếp liên quan.
Các tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà đầu tư trong việc thực hiện quyền xuất khẩu và quyền nhập khẩu.

Đơn xin cấp giấy phép tham gia hoạt động kinh doanh hàng hóa và các hoạt động trực tiếp liên quan, bao gồm các tài liệu sau:

Các văn bản giải thích cho việc đáp ứng được các điều kiện được nêu trong Mẫu MD-6 liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng hóa và các hoạt động trực tiếp liên quan.
Các tài liệu chứng minh khả năng tài chính và kinh nghiệm chuyên môn của nhà đầu tư trong việc thực hiện các mục tiêu hoạt động liên quan đến kinh doanh hàng hóa và các hoạt động trực tiếp liên quan khác.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIE) được phép thành lập một cơ sở bán lẻ nếu họ đã nhận được Giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, nếu FIE muốn thiết lập nhiều cơ sở bán lẻ, FIE phải xin giấy phép để thành lập các cơ sở bán lẻ này. Đơn đăng ký giấy phép này bao gồm các tài liệu sau:

cong-ty-thuong-mai-1

Công ty thương mại

Đơn xin cấp giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ.

Văn bản giải trình thỏa mãn các điều kiện của pháp luật về quản lý nhà nước đối với hoạt động bán lẻ và phù hợp với quy hoạch tổng thể của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Văn bản của UBND tỉnh phê duyệt nhu cầu kinh tế bổ sung cơ sở bán lẻ.

Biểu mẫu đã hoàn thành BC-3

Chứng từ do cơ quan thuế có liên quan ban hành, về nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm liên tiếp. Nếu một doanh nghiệp không có chứng từ, có thể đưa ra một văn bản giải thích rõ ràng lý do tại sao

Khi Bộ Công Thương chấp nhận đơn đăng ký, cơ quan nhà nước có liên quan sẽ cấp giấy phép cho việc thành lập các cơ sở bán lẻ.

cong-ty-thuong-mai-3

Thông tin được cập nhập bởi những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm của Công Ty BlueBullCapital.

Xem thêm :