Dự báo lỗ trong giao dịch chứng khoán là gì ? - Blue Bull Capital

  • TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

    Chúng tôi đã và đang đi theo cách tiếp cận lấy khách hàng làm trọng tâm, nhu cầu của khách hàng chính là trung tâm các hoạt động của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là giữ vững vị trí trong nhóm các nhà môi giới trực tuyến tốt nhất đồng thời tiếp tục xây dựng hình ảnh là một nhà môi giới đáng tin cậy nhất.

Dự báo lỗ trong giao dịch chứng khoán là gì ?

Tháng Mười Một 22 , 2018

Dự báo lỗ là gì?

Dự báo lỗ là sự khác biệt giữa giá mà tại đó các nhà tạo lập thị trường có thể mua và bán một chứng khoán. Thuật ngữ này xuất phát từ thực tế là các nhà sản xuất thị trường có thể giao dịch ở một mức độ chênh lệch giá nhỏ. Thuật ngữ này cũng có thể tham khảo phần trăm giá thị trường của một tài sản bị sụt giảm cho mục đích tính toán yêu cầu về vốn, mức ký quỹ và mức độ thế chấp tài sản.

du-bao-lo-trong-chung-khoan

Dự báo lỗ là giá trị phần trăm được khấu trừ từ tổng giá trị thị trường của cổ phiếu hoặc công cụ làm tài sản thế chấp. Là một nhà giao dịch, bạn có thể cầm cố cổ phiếu của mình để nhận được lợi nhuận. Các nhà môi giới sau đó sẽ tạm giữ cổ phần của bạn nhưng khấu trừ một tỷ lệ phần trăm theo các chỉ tiêu trao đổi và cung cấp số tiền cần thiết để cho phép bạn thương mại.

Ví dụ: giả sử bạn có 1.000 cổ phần của Reliance Industries và bạn muốn giao dịch nhưng không có đủ vốn. Trong hoàn cảnh như vậy, bạn có thể cầm cố các cổ phần này và nắm giữ 70% giá trị để sử dụng nó giao dịch.

Tin tức về dự báo lỗ

Dự báo lỗ đề cập đến sự chênh lệch âm giữa giá mua và giá bán của chứng khoán, hoặc giá trị thấp hơn thị trường được đặt ra trên một chứng khoán được sử dụng làm tài sản đảm bảo. Dự báo lỗ được thể hiện dưới dạng phần trăm dấu gạch chéo giữa hai giá trị. Khi chúng được sử dụng làm tài sản thế chấp, chứng khoán thường bị mất giá, do các bên cho vay yêu cầu phòng trường hợp giá trị thị trường giảm.

Khi tài sản thế chấp đang được cầm cố, mức độ dự báo lỗ được xác định bởi số lượng rủi ro liên quan đến người cho vay. Những rủi ro này bao gồm bất kỳ biến nào có thể ảnh hưởng đến giá trị của tài sản thế chấp trong trường hợp người cho vay phải bán chứng khoán do người vay vỡ nợ. Các biến có thể ảnh hưởng đến lượng dự báo lỗ đó bao gồm giá cả, tín dụng và rủi ro thanh khoản của tài sản thế chấp.

du-bao-lo-trong-chung-khoan-3

Dự báo lổ trong chứng khoán là haircut stock

Điều gì quyết định một dự báo lỗ?

Nói chung, khả năng dự báo giá và rủi ro liên quan thấp dẫn đến áp lực dự báo lỗ, vì người cho vay có mức độ chắc chắn cao rằng toàn bộ khoản vay có thể được đảm bảo nếu tài sản thế chấp phải đem thanh lý. Ví dụ, tín phiếu Kho bạc thường được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho các thỏa thuận vay qua đêm giữa các đại lý chứng khoán chính phủ, được gọi là các thỏa thuận mua lại (repos). Trong những sắp xếp này, dự báo lỗ là không đáng kể do mức độ chắc chắn cao về giá trị, chất lượng tín dụng và tính thanh khoản của tín phiếu này, đặc biệt là trong một khung thời gian ngắn.

Các chứng khoán được đặc trưng bởi sự biến động và bất ổn giá, mặt khác, có mức độ dự báo lỗ dốc khi được sử dụng làm tài sản thế chấp. Ví dụ, một nhà đầu tư tìm cách vay tiền từ một nhà môi giới bằng cách đưa các vị thế mua bán vào tài khoản ký quỹ. Vì tài sản thế chấp chỉ có thể vay 50% giá trị của tài khoản do thiếu dự đoán giá, đó là dự báo lỗ 50%.

Trong khi dự báo lỗ 50% là tiêu chuẩn cho các tài khoản ký quỹ, một dự báo lỗ có nguy cơ tăng lên nếu chứng khoán ký gửi đặt ra các rủi ro thanh khoản hoặc biến động. Ví dụ, việc dự báo lỗ trên danh mục các quỹ giao dịch hoán đổi có đòn bẩy (ETFs), nguồn vốn rất dễ biến động, có thể cao tới 90%. Các cổ phiếu giá trị nhỏ, dễ gây rủi ro về giá, biến động và thanh khoản, không thể được sử dụng làm tài sản thế chấp trong các tài khoản ký quỹ.

du-bao-lo-trong-chung-khoan-2

Các biến số ảnh hưởng đến lượng dự báo lỗ

Người cho vay cần xem xét số tiền rủi ro mà anh ta sẽ phải đối mặt trong trường hợp không thể bán tài sản (tài sản thế chấp) với số tiền đầy đủ trong trường hợp người vay vỡ nợ.

Khả năng dự báo giá và rủi ro liên quan ít hơn sẽ dẫn đến áp lực dự báo lỗ, vì mức độ chắc chắn cao của người cho vay rằng toàn bộ số tiền vay sẽ được thu hồi nếu tài sản thế chấp được thanh lý. Ví dụ, tín phiếu Kho bạc thường được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho các thỏa thuận vay qua đêm giữa các đại lý chứng khoán chính phủ (các thỏa thuận mua lại). Trong những trường hợp như vậy, việc dự báo lỗ là không đáng kể hoặc rất thấp do mức độ chắc chắn cao về giá trị, chất lượng tín dụng và tính thanh khoản của tín phiếu, đặc biệt khi khung thời gian ngắn.

Mặt khác, chứng khoán được đánh dấu bởi sự biến động cao và sự không chắc chắn về giá thường có áp dụng dự báo lỗ dốc khi được sử dụng làm tài sản thế chấp. Ví dụ, một cá nhân tìm cách vay tiền bằng cách đưa các vị trí mua bán vốn chủ sở hữu vào một tài khoản ký quỹ như tài sản thế chấp có thể phải đối mặt với một dự báo lỗ 50% do thiếu khả năng dự đoán giá.

Trong khi mức giảm 50% được sử dụng phổ biến nhất cho các tài khoản ký quỹ, nó có thể được tăng lên mức cao hơn nếu chứng khoán có rủi ro biến động và thanh khoản cao hơn. Ví dụ, Dự báo lỗ trên các quỹ giao dịch có đòn bẩy có khả năng biến động cao có thể tăng cao tới 90%.

Lượng dự báo lỗ cũng phụ thuộc vào tính chất thanh khoản tài sản thế chấp. Nếu tài sản có tính thanh khoản cao, thì sẽ dễ bán nhanh chóng mà không mất giá trị. Do đó, một lượng dự báo lỗ nhỏ hơn sẽ được áp dụng. Một tài sản khó bán hơn với giá trị thị trường hợp lý sẽ có dự báo lỗ lớn hơn. Trái phiếu chính phủ là các công cụ an toàn và thanh khoản cao. Do đó, chúng mang một dự báo lỗ nhỏ hơn nhiều so với các công cụ tài chính khác.
Dự báo lỗ đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho nhiều loại giao dịch, chẳng hạn như thỏa thuận mua lại và thỏa thuận mua lại ngược.

du-bao-lo-trong-chung-khoan-1

Dự báo lỗ

Thông tin được cập nhập bởi những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm của Công Ty BlueBullCapital.

Xem thêm :