GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN LÔ LẺ LÀ GÌ? - Blue Bull Capital

  • TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

    Chúng tôi đã và đang đi theo cách tiếp cận lấy khách hàng làm trọng tâm, nhu cầu của khách hàng chính là trung tâm các hoạt động của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là giữ vững vị trí trong nhóm các nhà môi giới trực tuyến tốt nhất đồng thời tiếp tục xây dựng hình ảnh là một nhà môi giới đáng tin cậy nhất.

GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN LÔ LẺ LÀ GÌ?

Tháng Mười 30 , 2018

Trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là thị trường chứng khoán trong tương lai, chứng khoán giao dịch được niêm yết và giao dịch theo lô.

chung-khoan-lo-le

Vậy lô là gì?

Lô là một đơn vị giao dịch bao gồm một số lượng tiêu chuẩn công cụ tài chính theo quy định.
Theo chứng khoán giao dịch trên sàn, lô là số lượng tối thiểu chứng khoán đó có thể mua bán, nhằm tránh việc giao dịch với số lượng quá nhỏ làm chi phí giao dịch tăng cao một cách không cần thiết.

Giao dịch chứng khoán lô lẻ là gì ?

Giao dịch lô lẻ là các giao dịch có khối lượng nhỏ hơn một đơn vị giao dịch.
Giao dịch lô lẻ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận là phù hợp hơn vì nếu thực hiện theo phương thức khớp lệnh thì có khả năng số cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư còn có thể bị xé nhỏ hơn nữa.
Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, tách cổ phiếu hoặc thực hiện quyền mua cổ phiếu… sẽ dẫn đến hình thành giao dịch lô lẻ.
Giao dịch chứng khoán lô lẻ là một nhu cầu rất chính đáng của nhà đầu tư, nhưng vấn đề nảy sinh ở đây là việc mua lại số chứng khoán này phụ thuộc vào CTCK nơi nhà đầu tư mở tài khoản.
Theo quy định, đối với chứng khoán niêm yết trên sàn TP.HCM, đơn vị giao dịch tối thiểu là 10 cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ đầu tư còn trên sàn Hà Nội, đơn vị giao dịch là 100 cổ phiếu hoặc trái phiếu. Như vậy, giao dịch lô lẻ sẽ được áp dụng đối với những giao dịch có số lượng từ 1 đến 9 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ (sàn TP.HCM) và từ 1 đến 99 cổ phiếu/trái phiếu (sàn Hà Nội).
Đồng thời cũng theo quy định, chỉ có công ty chứng khoán (CTCK) mới được thực hiện các giao dịch lô lẻ trực tiếp với khách hàng. Giá thực hiện trong các giao dịch lô lẻ có thể được xác định trên cơ sở lấy giá giao dịch của loại chứng khoán đó trên Sở giao dịch chứng khoán chiết khấu theo một tỷ lệ thỏa thuận so với thị giá hoặc do công ty chứng khoán thỏa thuận với khách hàng.

chung-khoan-lo-le-2

Giao dịch tập trung, nhà đầu tư hết ngại lô lẻ

Trước đây khi chưa đưa giao dịch lô lẻ vào hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, để có thể giao dịch các cổ phiếu lô lẻ, nhà đầu tư phải đến công ty chứng khoán nơi mình mở tài khoản và yêu cầu mua lại những chứng khoán này theo nguyên tắc thỏa thuận về giá hoặc tổ chức phát hành mua lại cổ phiếu (Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 1/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán).

Tuy nhiên, hình thức này có 3 hạn chế:
Thứ nhất, ngoài công ty chứng khoán nơi mà mình mở tài khoản nhà đầu tư không có cơ hội để thực hiện giao dịch với các đối tác khác hoặc không dễ tiếp xúc với tổ chức phát hành để bán lại lô lẻ.
Thứ hai, giá thực hiện của các giao dịch lô lẻ không ổn định vì thường bị phụ thuộc nhiều vào công ty chứng khoán hoặc tổ chức phát hành.
Thứ ba, vì chưa có quy định cụ thể, nên mỗi công ty chứng khoán có một cách mua lại chứng khoán lô lẻ khác nhau. Nhà đầu tư có thể bán lại chứng khoán lô lẻ của mình ngay khi có nhu cầu nếu công ty chứng khoán đó cho phép. Còn các công ty chứng khoán khác, tùy thuộc vào từng đợt thu mua chứng khoán lô lẻ của công ty mà nhà đầu tư mới có thể bán lại. Điều này dẫn đến rủi ro là công ty chứng khoán sẽ không mua vào khi giá thị trường đang lên, mà mua vào khi giá xuống thấp. Đặc biệt, nhà đầu tư sẽ phải chờ đợi trong một khoảng thời gian nhất định, dài hay ngắn tùy thuộc vào công ty chứng khoán.

chung-khoan-lo-le-3

Với hình thức giao dịch mới dành cho chứng khoán lô lẻ được HNX áp dụng, các nhà đầu tư có thêm phương tiện giao dịch chứng khoán. Giúp cho việc tìm những đối tác trên toàn thị trường và giao dịch thỏa thuận ngay trên hệ thống giao dịch của HNX dễ dàng hơn. Giá giao dịch được xác định công bằng và hiệu quả, đảm bảo được quyền lợi của nhà đầu tư.

Những kết quả bất ngờ của giao dịch chứng khoán lô lẻ:

Theo thống kê của HNX, qua 5 tháng triển khai phương thức giao dịch mới, giao dịch lô lẻ được thực hiện giữa các nhà đầu tư với nhau chiếm 59,65% trên tổng số các giao dịch lô lẻ được thực hiện trên hệ thống của HNX. Những giao dịch lô lẻ thực hiện giữa nhà đầu tư và công ty chứng khoán hoặc giữa các công ty chứng khoán với nhau chiếm phần còn lại.

Tại mức giá sàn, các giao dịch lô lẻ trên hệ thống được thực hiện nhiều (chiếm 93,43%), các giao dịch có mức giá thực hiện giữa giá sàn và giá tham chiếu chiếm 4,97%, các giao dịch có mức giá thực hiện bằng với giá tham chiếu chỉ chiếm 3,05%.

chung-khoan-lo-le-4

Cùng với đó, số lượng giao dịch cũng như khối lượng giao dịch lô lẻ thực hiện qua VSD giảm đáng kể.

Thông tin được cập nhập bởi những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm của Công Ty BlueBullCapital.

Xem thêm :