An Toàn Quỹ - Blue Bull Capital

  • TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

    Chúng tôi đã và đang đi theo cách tiếp cận lấy khách hàng làm trọng tâm, nhu cầu của khách hàng chính là trung tâm các hoạt động của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là giữ vững vị trí trong nhóm các nhà môi giới trực tuyến tốt nhất đồng thời tiếp tục xây dựng hình ảnh là một nhà môi giới đáng tin cậy nhất.

An Toàn Quỹ

Tháng Năm 9 , 2018

An toàn Quỹ hàng đầu

Tất cả các nhà đầu tư trên thế giới, nhất là những nhà đầu tư đã từng bị tổn hại về thanh khoản đều cần sự đảm bảo an toàn cho các khoản ký quỹ của mình để yên tâm đưa ra những quyết định chiến lược trong giao dịch nhằm mang đến thành công, và bạn cũng như vậy .
BBC mang lại sự đảm bảo an toàn và bảo mật cho các khoản ký quỹ của các nhà đầu tư. Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng khoản ký quỹ của bạn được xử lý theo cách an toàn nhất có thể.

Đảm bảo an toàn Quỹ

BBC duy trì các tài khoản của khách hàng được tách biệt để đảm bảo rằng các khoản tiền của khách hàng được tách hoàn toàn khỏi quỹ của BBC mọi lúc. Mỗi tài khoản của khách hàng có một mã duy nhất để đảm bảo rằng tài khoản đó chỉ được sử dụng cho mục đích giao dịch của khách hàng. Tất cả các khoản tiền gửi của khách hàng hoàn toàn tách biệt theo các chính sách và thủ tục nghiêm ngặt. Khách hàng có thể yên tâm rằng quỹ của họ được an toàn.