Giấy Phép Quốc Tế - Blue Bull Capital

  • TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI

    Chúng tôi đã và đang đi theo cách tiếp cận lấy khách hàng làm trọng tâm, nhu cầu của khách hàng chính là trung tâm các hoạt động của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là giữ vững vị trí trong nhóm các nhà môi giới trực tuyến tốt nhất đồng thời tiếp tục xây dựng hình ảnh là một nhà môi giới đáng tin cậy nhất.

Giấy Phép Quốc Tế

Tháng Năm 9 , 2018

Chúng tôi nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định, quy tắc và các tiêu chuẩn hoạt động. Chúng tôi cam kết điều hành các hoạt động đầu tư thương mại trong khuôn khổ cho phép của các quy định hiện hành và tuân thủ một cách có kỷ luật và có trách nhiệm nhất. Mang đến một sự minh bạch trong thanh khoản và sự quản lý tài chính gắt gao về vốn và kiểm toán cho Nhà Đầu Tư